Atzinums

Projekta ID
22-TA-654
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
01.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” (turpmāk – aģentūra) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību.
Iebildums
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) ir iepazinusies ar Ekonomikas ministrijas izstrādāto noteikumu projektu “Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis” (22-TA-654 ) (turpmāk – noteikumu projekts).
Noteikumu projekts cita starpā paredz palielināt maksu par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem. LTRK ieskatā esošās ekonomiskās un ģeopolitiskās situācijas apstākļos plānotais izmaksu pieaugums nav samērīgs un piemērojams. Šajos apstākļos komersanti nevar prognozēt savu darbu izpildi un ieņēmumus par iepriekš noslēgtajiem līgumiem un ir ļoti sarežģīti plānot turpmāko saimniecisko darbību, tāpat tiek ietekmēti arī šo komersantu klienti. Kā arī nav skaidras plānotās akreditācijas sertifikātu izmaksas, ja komersants izmanto elektroniski sagatavotās versijas.
LTRK iebilst noteikumu projekta virzībai un aicina Ekonomikas ministriju rast kompromisu starp Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” vajadzībām un atbilstības novērtēšanas institūciju, uzņēmēju un sabiedrības reālo maksātspēju un ļaut pakalpojumu saņēmējiem pielāgoties pārmaiņām, cenu pieaugumu paredzot veikt pakāpeniski un ilgākā laika periodā.
 
Piedāvātā redakcija
-