Atzinums

Projekta ID
21-TA-719
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ievērojot, ka noteikumu projekta anotācijā ir jābūt ietvertam pamatojumam par visām būtiskajām izmaiņām noteikumu projektā iepretim grozītajiem Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 344 “Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība”, lūdzam atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 9.1. apakšpunktam papildināt noteikumu projekta anotāciju ar skaidrojumu par atsauces uz Eiropas Komisijas paziņojumu par zāļu reglamentējuma jautājumiem Covid-19 pandēmijas laikā svītrošanas no noteikumu projekta 1. punkta nepieciešamību un mērķi.
Piedāvātā redakcija
-