Atzinums

Projekta ID
21-TA-1178
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
13.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma konsolidētā versija
Iebildums
Tieslietu ministrijā ir izskatīts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr.518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – projekts) un par to izsakām šādu iebildumu.  
Projektā paredzēto grozījumu Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojuma Nr.518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) 5. punktā par fiziskā spēka un speciālo līdzekļu pielietošanu, kas paredz formālu iekšējo atsauci uz rīkojuma 4. punktu, nepieciešams precizēt, ņemot vērā projektā paredzēto grozījumu rīkojuma 4. punktā. Vēršam uzmanību, ka rīkojumā amatpersonām var paredzēt noteiktas atturošas darbības, bet nevar paredzēt amatpersonu tiesības pielietot fizisku spēku un speciālos līdzekļus, ja persona neatrodas Latvijas Republikas teritorijā, proti, gadījumos, kad “persona mēģina nelikumīgi šķērsot valsts robežu”, bet tikai gadījumos, kad “persona ir nelikumīgi šķērsojusi to”. Ievērojot minēto, piedāvājam rīkojuma 5. punktu papildināt ar Nacionālo bruņoto spēku un Valsts policijas norādi, bet pārējā daļā normu saglabāt spēkā esošajā redakcijā. 
 
Piedāvātā redakcija
-