Atzinums

Projekta ID
23-TA-2547
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
2.2.5. uz konkurenci:
Priekšlikums
Izdzēst vārdus "atceļ hipotekāro kredītu reklāmas aizliegumu un", jo noteikumu projekts to neskar.
Piedāvātā redakcija
Izstrādātais regulējums, kas atvieglo pārkreditēšanas kārtību, kad nav jāsaņem esošā kredīta devēja piekrišana, veicinās konkurenci hipotekāro kredītu pakalpojumu sniedzēju (īpaši – kredītiestāžu) sektorā.