Atzinums

Projekta ID
23-TA-2336
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
21.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Noteikumu projektā (6.punktā) ir norādīts pasākuma ietvaros līdz 2029. gada 31. decembrim sasniedzamais rezultāta rādītājs bērni ar attīstības grūtībām, nepietiekamu attīstību vai tās veidošanās risku (kumulatīvais skaits), kuriem veicināta pozitīva attīstība un pašrealizācija. Pateicamies par norādēm anotācijā, ka informācija par mērķa grupu tiks iegūta ar izglītības iestāžu, darba devēju apliecinājumu, kā arī dalībnieku aizpildītām aptaujas anketām.
Taču, lai laika periodā līdz 2029. gada 31. decembrim, kamēr noris dažādi pasākumi un aktivitātes projekta ietvaros, tomēr netiktu projekta ietvaros pieprasīti vai iegūti papildus dati citā veidā par bērniem ar ar attīstības grūtībām, nepietiekamu attīstību vai tās veidošanās risku, apstrādājot sensitīvu informāciju vai radot papildus administratīvo slogu, lūdzam rast iespēju arī noteikumu projektā ietvert informāciju par mērķa grupas jeb sasniedzamā rezultāta rādītāja apliecinošo datu ieguves veidu un šādas informācijas apstrādi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām Anotācijā terminu "mentāls" aizstāt ar "psihoemocionāls".
Piedāvātā redakcija
* psihoemocionālus satricinājumus
* psihoemocionālā veselības
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Veselības ministrijas ieskatā nav ņemts vērā iepriekš sniegtais iebildums un Anotācijā nav sniegts plašāks skaidrojums par plānotajiem pasākumiem diskriminācijas un vardarbības (aizskāruma un pāri darījuma) mazināšanai izglītības iestādēs un e-vidē*. Atkārtoti aicinām sniegt skaidrojumu, Anotācijā lietotajiem diskriminācijas un vardarbības veidiem (terminiem) - aizskārums un pāri darījums izglītības iestādē, un kā šie vardarbības veidi atšķiras no anotācijā aprakstītā emocionālās vardarbības veida "bulings" jeb ņirgāšanās. 

*(2.3) diskriminācijas un vardarbības (aizskāruma un pāri darījuma) mazināšana izglītības iestādēs un e-vidē;
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Veselības ministrijas ieskatā nav ņemts vērā iepriekš sniegtais iebildums ar lūgumu papildināt anotācijas sadaļas "Diskriminācijas un vardarbības mazināšana izglītības iestādēs un e-vidē" otro rindkopu ar informāciju par Veselības ministrijas izstrādātajām vadlīnijām ņirgāšanās jeb bulinga izplatības mazināšanai divām vecuma grupām: 1) pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupai un 2) pamatskolas un vidusskolas, t.sk. profesionālās izglītības iestādes vecuma grupai, kuru galvenais mērķis ir mazināt vardarbības izplatību izglītības vidē. 
Piedāvātā redakcija
-