Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-1803
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Precizējams rīkojuma projekts, norādot tā nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Uzturam FM š.g. 4.augustā izteikto iebildumu, ka konceptuālā ziņojuma projekta VII sadaļā “Ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu” pie 2.risinājuma varianta otrā pasākuma (39.lpp.) nepieciešams precizēt norādīto, ka “2. Risinājuma varianta otrā pasākuma otrajai un trešajai nodaļai nepieciešamība pēc papildu štata vietām jāvērtē, izstrādājot attiecīgos normatīvos aktus”, jo, piedāvājot risinājumu, jābūt skaidram priekštatam kādas papildu štata vietas ir nepieciešamas, kādai iestādei, kādu pienākumu veikšanai, kāda finansējuma ietvaros tās tiks finansētas, un vai tās tiks nodrošināts nozarē nodarbināto amata vietu skaita ietvaros. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka jautājumā par amata vietu izveidi būtisks ir Valsts kancelejas viedoklis.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Uzturam izteikto iebildumu. Konceptuāli nav atbalstāms ziņojuma projekta VI sadaļā “Piedāvātie risinājumi pacientu tiešo maksājumu par zāļu iegādi samazināšanai ” iekļautais 2.risinājuma varianta pirmais pasākums : samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi zālēm no 12% uz 5%.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt konceptuālā ziņojuma projekta 26.lpp. otro rindkopu, tās pirmo teikumu pārnesot aiz patreizējās redakcijas trešā teikuma, vienlaikus minēto teikumu sākot ar vārdu “Par”.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka konceptuālā ziņojuma pielikuma apakšpielikumā “Risinājuma 4.pasākuma kopsavilkuma pielikums” pasākumu kopsumma prioritārajam pasākumam Nr. 29_02_P 2023.gadam veidojas 36 399 092 euro apmērā, 2024.gadam 53 822 124 euro apmērā, 2025.gadam 61 698 346 euro apmērā, savukārt ar VM 30.06.2022. vēstuli Nr.01-13FM-1/3120 iesniegtajā prioritārā pasākuma “Kompensējamo zāļu un medicīnas ierīču pieejamības nodrošināšana” kartiņā Nr.29_02_P 2023.gadam norādītais papildu nepieciešamais finansējums  ir 25 015 697 euro, 2024.gadam 46 508 028 euro, 2025.gadam 51 050 731 euro, līdz ar to lūdzam salāgot informāciju. Attiecīgi precizējams konceptuālā ziņojuma projekts
Piedāvātā redakcija
-