MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2933
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam"
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.