Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 799
Rīgā 2021. gada 3. novembrī (prot. Nr. 73 39. §)
21-TA-915
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 1 045 916 euro apmērā gultu izveidei un atbilstošu medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, tai skaitā:
1.1.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1. slimnīca" finansējumu 381 795 euro apmērā;
1.2.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2. slimnīca" finansējumu 376 625 euro apmērā;
1.3.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca" finansējumu 49 075 euro apmērā;
1.4.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca" finansējumu 175 421 euro apmērā;
1.5.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" finansējumu 63 000 euro apmērā.
2.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
4.
Šā rīkojuma 1. punktā minētais finansējums tiks piešķirts valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, ievērojot Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) nosacījumus.
5.
Šā rīkojuma 1. punktā minētās iekārtas paredzētas slimnīcu kapacitātes palielināšanai, un tās tiek iegādātas valsts īpašumā un nodotas slimnīcām bezatlīdzības lietošanā. Veselības ministrijai izvērtēt iekārtu faktisko noslodzi divu gadu periodā un atbilstību slimnīcas līmenim un lemt par iekārtu nodošanu citām slimnīcām atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts