MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-221
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.