Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 837
Rīgā 2021. gada 17. novembrī (prot. Nr. 75 32. §)
21-TA-973
Par apropriācijas pārdali starp Ekonomikas ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām
1.
Atbalstīt  apropriācijas pārdali 2021. gadā no Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" 3 000 000 euro apmērā un budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 269 229 euro apmērā uz Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammu 29.04.00 "Energoefektivitātes politikas ieviešana", lai nodrošinātu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu.
2.
Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs