Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 518
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 19. §)
23-TA-1166
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas
finanšu instrumenta 2014.–2021. gada
perioda vadības likuma 15. panta 12. punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 107. nr.; 2021, 124. nr.; 2022, 19., 176. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
"11. Kopējais programmas pieejamais finansējums ir 9 858 546 euro, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 procenti jeb 1 478 782 euro un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 85 procenti jeb 8 379 764 euro.";
1.2.
izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"12.1. kopējais Baltijas pētniecības programmai pieejamais finansējums ir 8 676 084 euro, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 procenti jeb 1 301 413 euro un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 85 procenti jeb 7 374 671 euro;".
2.
Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 18. septembrī.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša