MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1564
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” pagarinājumu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” nosacījumu precizēšanu.
3.
Kultūras ministrijai septiņu darba dienu laikā pēc informatīvā ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā sagatavot un iesniegt informāciju Eiropas Komisijai tās saskaņojuma saņemšanai „Par grozījumiem lietā SA.60528 (2021/N))”.
4.
Atbalstu saskaņā ar plānotajiem grozījumiem atbalsta pasākumā varēs piešķirt tikai pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas par atbalsta pasākuma saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.