Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 876
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 67. §)
21-TA-1728
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma
22.panta 1., 2., 3. un 6.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 14. nr.; 2015, 197. nr.; 2017, 178. nr.; 2019, 245. nr.; 2020, 36. nr.) šādu grozījumu:
1.
Papildināt ar 145. punktu šādā redakcijā:
"145. Šo noteikumu 137.1 punkts stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns