MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1690
Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojums "Par Mihailu Papsujeviču""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.