MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1634
Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.