Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 996
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 106. §)
21-TA-1658
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 20 920 744 euro apmērā, lai segtu izdevumus saistībā ar Covid-19 testēšanas politikas mērķu sasniegšanu, veicinot Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu un ņemot vērā laboratoriju kopējo testēšanas kapacitāti, tai skaitā:
1.1.
4 487 292 euro, lai segtu izdevumus par Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu 2021. gada oktobrī;
1.2.
362 011 euro, lai segtu izdevumus par antigēnu testēšanu ambulatorajās ārstniecības iestādēs no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 15. novembrim;
1.3.
16 071 441 euro, lai segtu izdevumus par Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu 2021. gada novembrī.
2.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
4.
Nacionālajam veselības dienestam finansējuma piešķiršanā ievērot Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) ar finansējuma saņēmējiem noslēgto pilnvarojuma līgumu ietvaros.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts