Rīkojuma konsolidētā versija

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-636
Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli
Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta otrās daļas 18. punktu un Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 760 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā biedrībai un nodibinājumam piederošās ēkas un inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli" 5. punktu apstiprināt šādas:

1) biedrībām piederošās ēkas, to daļas, telpu grupas un inženierbūves, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli (1. pielikums);

2) personu ar invaliditāti biedrībām piederošās ēkas, to daļas, telpu grupas un inženierbūves, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli (2. pielikums);

3) nodibinājumiem piederošās ēkas, to daļas, telpu grupas un inženierbūves, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli (3. pielikums).
(Grozīts ar MK 05.09.2018. rīkojumu Nr. 410)
1.
pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. jūlija
rīkojumam Nr.
347
Biedrībām piederošās ēkas, to daļas, telpu grupas un inženierbūves

Nr.
p. k.

Biedrības nosaukums

Būves un/vai telpu grupas adrese

Būves un/vai telpu grupas kadastra apzīmējums

1.

Auces latviešu biedrības Krīzes centrs "Namiņš" Miera iela 20, Auce, Dobeles novads 4605 009 0901 001
4605 009 0901 002

2.

Baltaine Melioratoru iela 1A, Koknese, Aizkraukles novads 3260 013 0093 001

3.

Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrība Uzvaras iela 24, Bauska, Bauskas novads 4001 003 0140 001
4001 003 0140 002

4.

Biedrība "Cerība bērniem"

Daugavas iela 1B, Mārupe, Mārupes novads 8076 007 0948 001
Dzirnavu iela 119–29, Rīga 0100 031 0011 001 029
0100 031 0011 001
0100 031 0011 002
Dzirnavu iela 119–30, Rīga 0100 031 0011 001 030
0100 031 0011 001
0100 031 0011 002
Platā iela 5–1, Rīga 0100 110 0167 001 001
0100 110 0167 001
0100 110 0167 009
Rostokas iela 50–4, Rīga 0100 093 2068 001 004
0100 093 2068 001
Ruses iela 7–32, Rīga 0100 093 2088 001 032
0100 093 2088 001
Turaidas iela 4–1N, Liepāja 1700 002 0286 001 025
1700 002 0286 001

5.

Biedrība "Daugavas Vanagi Latvijā" Slokas iela 122, Rīga 0100 080 0015 001
Slokas iela 122, k-3, Rīga 0100 080 0015 005

6.

Dobeles Vācu kultūras biedrība Uzvaras iela 53D, Dobele, Dobeles novads 4601 002 0404 001
7. Dzīvnieku pansija Ulubele "Ozolaine", Stopiņu pagasts, Ropažu novads 8096 001 0001 001
8096 001 0001 002
8096 001 0001 003
8096 001 0001 004

8.

Fraternitas Livonica Filistru biedrība Veru iela 6, Rīga 0100 011 0027 001
0100 011 0027 002

9.

Hroniski slimo bērnu draugu biedrība "Sūrābele" Saulgožu iela 24, k-2, Rīga 0100 067 0119 002

10.

I. Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību asociācija Slokas iela 37, Rīga 0100 060 0362 001
0100 060 0362 002

11.

Latvijas Arhitektu savienība Aldaru iela 12/14, Rīga 0100 008 0129 005
Torņa iela 11, Rīga 0100 008 0101 001

12.

Latvijas biedrība "GLĀBIET BĒRNUS – SABIEDRISKAIS TIESĪBSARGS" Ģertrūdes iela 19/21–3, Rīga 0100 022 0027 001 026
0100 022 0027 001

13.

Papardes zieds K. Valdemāra iela 147, k-2–47, Rīga 0100 025 2007 001 047
0100 025 2007 001

14.

Latvijas Igauņu biedrība

Nometņu iela 62B, Rīga

0100 057 0049 002

15.

Latvijas Komponistu savienība

Baznīcas iela 37–3, Rīga

0100 020 0039 001 003
0100 020 0039 001
0100 020 0039 002

16.

Latvijas Pašvaldību savienība Mazā Pils iela 1, Rīga 0100 008 0052 001

17.

Latvijas Sarkanais krusts "Dankeri"–3, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads 3242 011 0130 001 003
3242 011 0130 001
3242 011 0130 002
3242 011 0130 003
Kurzemes iela 5A, Tukums, Tukuma novads 9001 004 0758 001
Latgales iela 129, Ludza, Ludzas novads 6801 004 0391 001
Ojāra Vācieša iela 8, Alūksne, Alūksnes novads 3601 023 3612 001
3601 023 3612 002
Rīgas iela 201, Jēkabpils, Jēkabpils novads 5601 001 2908 001
Robežu iela 28, Stende, Talsu novads 8815 001 0040 001
8815 001 0040 002
8815 001 0040 004
Skrundas iela 12, Saldus, Saldus novads 8401 009 0001 001
8401 009 0001 002
8401 009 0001 003
Vienības iela 63–18, Krāslava, Krāslavas novads 6001 002 1250 001 018
6001 002 1250 001
Raiņa iela 29, Rēzekne 2100 005 0729 001
2100 005 0729 002

18.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija Bērzkalnu iela 49–5, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0157 001 005
 
4068 003 0157 001
Dzirnavu iela 19, Iecava, Bauskas novads 4064 010 2672 001
Ganību iela 3, Valmiera, Valmieras novads 9601 006 1202 001
9601 006 1202 002
9601 006 1202 003
9601 006 1202 004
9601 006 1202 005
9601 006 1202 006
9601 006 1202 007
  9601 006 1202 008
9601 006 1202 009
9601 006 1202 010
9601 006 1202 011
9601 006 1202 012
9601 006 1202 013
9601 006 1202 014
9601 006 1202 015
9601 006 1202 016
Rudzu iela 14, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0009 003
4068 003 0009 006
      4068 003 0009 009
4068 003 0009 012
4068 003 0009 014
4068 003 0009 017
4068 003 0009 020
4068 003 0009 023
4068 003 0009 025
Rudzu iela 14, k-1, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0009 005
Rudzu iela 14, k-2, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0009 007
Rudzu iela 14, k-3, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0009 008
Rudzu iela 14, k-4, Bauska, Bauskas novads

4068 003 0009 010

Rudzu iela 14, k-5, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0009 011
Rudzu iela 14, k-6, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0009 013
Rudzu iela 14, k-7, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0009 016
Rudzu iela 14, k-8, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0009 018
Rudzu iela 14, k-9, Bauska, Bauskas novads

4068 003 0009 019

Rudzu iela 14, k-10, Bauska, Bauskas novads

4068 003 0009 021

Rudzu iela 14, k-11, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0009 024
Rudzu iela 14, k-13, Bauska, Bauskas novads

4068 003 0009 002

Rudzu iela 14, k-14, Bauska, Bauskas novads 4068 003 0009 004
Rudzu iela 14, k-15, Bauska, Bauskas novads

4068 003 0009 015

Rudzu iela 14, k-16, Bauska, Bauskas novads

4068 003 0009 022

Niedru iela 5, Jelgava 0900 008 0329 001
0900 008 0329 002
Zemitāna laukums 5, Rīga 0100 115 0025 001
0100 115 0025 002

19.

Latvijas Teātra darbinieku savienība Satekles iela 2C, Rīga 0100 031 2018 001
Talsu iela 1, Rīga 0100 057 0066 001

20.

Liepājas baltkrievu kopiena "MARA" Jāņa iela 8, Liepāja 1700 033 0096 001

21.

Rīgas Ebreju kopiena Skolas iela 6, Rīga 0100 020 0135 001
22.

"Zvannieku mājas"

"Vecrogas", Vaives pagasts, Cēsu novads

4290 007 0017 001

4290 007 0017 002

4290 007 0017 004

Gaujas iela 23–18, Līgatne, Cēsu novads

4211 001 0015 001 018

"Mežuļi", Pāles pagasts, Limbažu novads

6668 003 0033 001

23. "Latvijas Samariešu apvienība" Katoļu iela 22, Rīga 0100 039 0005 001
Katoļu iela 24, Rīga 0100 039 0004 001
24. "Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs" Aleksandra iela 13, Daugavpils 0500 011 1623 001
25. "Storona C" Dārzu iela 83, Rēzekne

2100 005 0101 001

2.
pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. jūlija
rīkojumam Nr.
347
Personu ar invaliditāti biedrībām piederošās ēkas, to daļas, telpu grupas un inženierbūves

Nr.
p. k.

Biedrības nosaukums

Būves un/vai telpu grupas adrese

Būves un/vai telpu grupas kadastra apzīmējums

1.

Invalīdu biedrība "Aplis" Madonas iela 23, Rīga 0100 070 2153 001 097
0100 070 2153 001

2.

Latvijas Nedzirdīgo savienība 1. maija iela 7, Kriškalni, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads 3242 009 0074 001
3242 009 0074 002
3242 009 0074 003
3242 009 0074 004
3242 009 0074 005
3242 009 0074 006
1905. gada iela 35, Liepāja 1700 020 0253 001
Aleksandra Čaka iela 42A, Rīga 0100 029 2004 001
Brīvības iela 44, Valmiera, Valmieras novads 9601 009 1526 001
Elvīras iela 19, Rīga 0100 064 0096 004
0100 064 0096 007
0100 064 0211 003
0100 064 0211 006
Elvīras iela 19, k-1, Rīga 0100 064 0211 002
Elvīras iela 19, k-2, Rīga 0100 064 0096 001
Elvīras iela 19, k-3, Rīga 0100 064 0263 001
Gaujas iela 28, Smiltene, Smiltenes novads 9415 008 1218 006
Helēnas iela 28–3, Alūksne, Alūksnes novads 3601 013 2420 001 003
3601 013 2420 001
Jāņkalna iela 8–11, Alūksne, Alūksnes novads 3601 013 2422 001 011
3601 013 2422 001
3601 013 2422 002
Kandavas iela 27, Rīga 0100 064 0035 001
Lielā Dzirnavu iela 24, Ventspils 2700 003 0904 001
2700 003 0904 002
Mihoelsa iela 54, Daugavpils 0500 001 4503 001
Piltenes iela 20–1, Kuldīga, Kuldīgas novads 6201 008 0016 001 001
6201 008 0016 001
Raiņa iela 5A, Rēzekne 2100 009 0703 001
2100 009 0705 001
2100 009 0705 002
2100 009 0705 003
Klusā iela 4, Daugavpils 0500 006 0102 001
0500 006 0102 002

3.

Latvijas Neredzīgo biedrība Baldones iela 16, Ventspils 2700 013 1405 001
2700 013 1405 002
2700 013 1405 003
Bukmuižas iela 20, Rēzekne 2100 017 0142 001
Čiekuru iela 5–1A, Daugavpils 0500 025 0402 003 002
0500 025 0402 003
Čiekuru iela 5–2B, Daugavpils 0500 025 0402 003 008
0500 025 0402 003
Čiekuru iela 5–2C, Daugavpils 0500 025 0402 003 017
0500 025 0402 003
Čiekuru iela 5–3, Daugavpils 0500 025 0402 003 003
0500 025 0402 003
Dunikas iela 1, Liepāja 1700 044 0197 001
Dunikas iela 3, Liepāja 1700 044 0002 001
Ganību iela 197/205, Liepāja 1700 044 0114 001
1700 044 0114 002
1700 044 0114 003
Juglas iela 12, Rīga 0100 092 0040 001
Krūmu iela 28, Liepāja 1700 012 0542 001
Braila iela 3, Rīga 0100 092 2217 092
0100 092 2217 093
0100 092 2217 094
Braila iela 5, Rīga 0100 092 2217 091
Braila iela 11, Rīga 0100 092 2217 095
Braila iela 13, Rīga 0100 092 2217 010
Braila iela 15, Rīga 0100 092 2217 009
Braila iela 17, Rīga 0100 092 2217 008
Braila iela 19, Rīga 0100 092 2217 007
Braila iela 18, Rīga 0100 092 2217 005
Braila iela 14, Rīga 0100 092 2217 006
Braila iela 20, Rīga 0100 092 2217 003
Braila iela 16, Rīga 0100 092 2217 004
Braila iela 12, Rīga 0100 092 2217 001
Braila iela 8, Rīga 0100 092 2217 013
Braila iela 10, Rīga 0100 092 2217 002
Juglas iela 14A, Rīga 0100 092 0041 005
0100 092 0041 007
0100 092 0041 008
0100 092 0041 009
0100 092 0041 010
0100 092 0041 011
0100 092 2341 001
0100 092 2341 002
0100 092 2341 004
Braila iela 4, Rīga

0100 092 2217 051

0100 092 2217 089

0100 092 2217 090
Braila iela 6, Rīga 0100 092 2217 011
0100 092 2217 012
0100 092 2217 025
0100 092 2217 029
0100 092 2217 030
0100 092 2217 033
0100 092 2217 036
0100 092 2217 039
0100 092 2217 042
0100 092 2217 043
0100 092 2217 053
0100 092 2217 054
0100 092 2217 056
0100 092 2217 088
Krišjāņa Valdemāra iela 13, Cēsis, Cēsu novads 4201 005 2407 001
Krišjāņa Valdemāra iela 11, Cēsis, Cēsu novads 4201 005 2407 002

4201 005 2407 006

Raiņa iela 21C, Cēsis, Cēsu novads 4201 005 2407 008
Krišjāņa Valdemāra iela 17, Cēsis, Cēsu novads 4201 005 2406 001
Piebalgas iela 11, Cēsis, Cēsu novads 4201 005 2402 003
Krišjāņa Valdemāra iela 12, Cēsis, Cēsu novads 4201 005 2512 001

4.

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrība Maskavas iela 297-1B, Rīga 0100 078 0303 001 067
0100 078 0303 001
Maskavas iela 295, Rīga 0100 078 0303 004
Maskavas iela 297, k-1, Rīga

0100 078 0303 002

Maskavas iela 297, k-2, Rīga

0100 078 0303 003

3.
pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. jūlija
rīkojumam Nr.
347
Nodibinājumiem piederošās ēkas, to daļas, telpu grupas un inženierbūves

Nr.
p. k.

Nodibinājuma nosaukums

Būves un/vai telpu grupas adrese

Būves un/vai telpu grupas kadastra apzīmējums

1.

Fonds "Ziedot.lv" Sēlpils iela 2C, Rīga 0100 065 0237 001
2. Kokneses fonds "Likteņdārzs", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads 3260 008 0109 001

3.

Latvijas Bērnu fonds Brīvības gatve 310–75, Rīga 0100 115 0126 001 063
0100 115 0126 001
"Varavīksne", Rugāju pagasts, Balvu novads 3874 012 0650 001

4.

Pasaules Dabas fonds Elizabetes iela 8, Rīga 0100 010 0012 001 005
0100 010 0012 001

5.

Valmieras novada fonds Viestura laukums 8–44, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads 9690 008 0084 001 043
9690 008 0084 001