Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 675
Rīgā 2021. gada 8. oktobrī (prot. Nr. 67 2. §)
21-TA-243
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas 7. un 14. punktu
un ceturto daļu, 7. pantu, 8. panta otro daļu
un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu, Invaliditātes likuma 11. panta 2. punktu
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma

14. pantu
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96., 254. nr.; 2020, 110B., 134A., 248. nr.; 2021, 83., 105., 123A., 189. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 245.3 punktu šādā redakcijā:
"245.3 Dienests ģimenes ārsta praksei par 2021. gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem veic samaksu atbilstoši šādiem nosacījumiem:
245.31. ģimenes ārsta praksei, kas nenodrošina vakcināciju pret Covid-19 līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā, maksā par laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem no 18 gadu vecuma ar noteiktām hroniskām saslimšanām, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē:
245.31.1. 1,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 60 %;
245.31.2. 2,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 60 % līdz 80 %;
245.31.3. 3,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 80 % līdz 100 %;
245.32. ģimenes ārsta praksei, kas nodrošina vakcināciju pret Covid-19 līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā, maksā:
245.32.1. par laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem un pacientiem no 18 gadu vecuma ar noteiktām hroniskām saslimšanām, kas publicētas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē:
245.32.1.1. 2,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 60 %;
245.32.1.2. 4,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 60 % līdz 80 %;
245.32.1.3. 6,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 80 % līdz 100 %;
245.32.2. par laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem iedzīvotājiem, kas nav minēti šo noteikumu 245.32.1. apakšpunktā:
245.32.2.1. 1,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 50 %;
245.32.2.2. 3,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 50 % līdz 70 %;
245.32.2.3. 5,00 euro par katru personu, kurai pabeigta vakcinācija, ja vakcinācijas aptvere ir no 70 % līdz 100 %;
245.32.3. dienests šo noteikumu 245.32. apakšpunktā minētajām ģimenes ārstu praksēm papildus veic vakcinācijas aptveres sasniegšanas novērtēšanu par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim un līdz 2021. gada 31. decembrim veic starpposma maksājumu par 2021. gadā sasniegtajiem Covid-19 vakcinācijas aptveres rādītājiem."
2.
Papildināt ar 245.4 punktu šādā redakcijā:
"245.4 Ģimenes ārsta praksei, kas savā praksē veic vakcināciju pret Covid-19:
245.41. dienests veic papildu samaksu 11,87 euro apmērā par katram ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajam pacientam ievadīto vakcīnas devu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim;
245.42. ir tiesības līgumā ar dienestu noteiktajā kārtībā saņemt izdevumu kompensāciju līdz 440 euro apmērā par ģimenes ārsta praksē nodarbināto personu veselības veicināšanas un rehabilitācijas pasākumiem, kas saņemti laikposmā no 2021.gada 1. oktobra līdz 2022. gada 31. augustam."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts