MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-65
Par Ministru kabineta 2023. gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 43 15. §) "Likumprojekts "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"" 5. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2023.gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 15.§) "Likumprojekts "Par Covid-19 infekcijas izplatības  pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"" 5. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.