MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-928
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma “Grenču noliktava”, Usmas pagastā, Ventspils novadā pārdošanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.