Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 31
Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 29. §)
22-TA-44
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai finansējumu 86 678 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar civilo ekspertu darbības nodrošināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā 2022. gadā.
2.
Ārlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs