Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 321
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 46. §)
23-TA-3329
Par konceptuālo ziņojumu "Par veselības nozares Digitālo kompetenču centra izveidi"
1.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmo daļu un 7. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktu, atbalstīt konceptuālajā ziņojumā "Par veselības nozares Digitālo kompetenču centra izveidi" ietvertā C1 modeļa turpmāku izstrādi un noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju konceptuālā ziņojuma īstenošanā.
2.
Saglabāt valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lielstraupes pils" (reģistrācijas Nr. 40003342456).
3.
Veselības ministrijai ne vēlāk kā četru mēnešu laikā veikt kapitālsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lielstraupes pils" – nosaukuma un statūtu maiņu, nosakot, ka:
3.1.
kapitālsabiedrības jaunais darbības veids ir veselības nozares digitālo risinājumu pārvaldība, izstrāde, ieviešana un uzturēšana;
3.2.
kapitālsabiedrības darbības vispārējais stratēģiskais mērķis ir attīstīt un efektīvi pārvaldīt veselības nozares digitalizāciju, veicinot iesaistīto pušu sadarbību un radot sabiedrībai nozīmīgus un nepieciešamus digitālās veselības pakalpojumus, kā arī nodrošināt veselības aprūpes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidi un veicināt digitālo tehnoloģiju plašāku izmantošanu veselības aprūpē.
Ministru prezidente E. Siliņa
Veselības ministra pienākumu izpildītāja ‒ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre I. Bērziņa