MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1151
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt risinājumu gadījumā, ja Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam grozījumu saskaņošanas laikā tiek saņemti Eiropas Komisijas apsvērumi par Iekšlietu ministrijas pieteikto grozījumu priekšlikumu.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.