Likumprojekts (grozījumi)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-791
Grozījums Administratīvās atbildības likumā
Izdarīt Administratīvās atbildības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2018, 225. nr.; 2019, 255.A nr.) šādu grozījumu:
Papildināt 16. panta piekto daļu pēc vārda "pārkāpumiem" ar vārdu "aviācijas".
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs