Rīkojuma projekts

22-TA-3192
Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. gadam
1.
Apstiprināt Valsts pārvaldes modernizācijas plānu 2023.-2027. gadam (turpmāk – plāns).
2.
Noteikt Valsts kanceleju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā.
3.
Plānā norādītajām atbildīgajām institūcijām sadarbībā ar līdzatbildīgajām institūcijām un citiem īstenotājiem nodrošināt plānā paredzēto pasākumu īstenošanu.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds