MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1278
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošo ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.