Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
24-TA-55
Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas"
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
38.1 panta pirmo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumos Nr. 610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 2., 106. nr.; 2006, 141. nr.; 2008, 36. nr.; 2013, 178. nr.; 2015, 162. nr.; 2020, 104. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
"29. Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes vai cits roku mazgāšanas līdzeklis, roku žāvēšanas vai susināšanas ierīce vai līdzeklis. Izglītības iestādē ir pieejamas ne mazākas kā vidējas uzsūktspējas higiēniskās paketes."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds