Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 892
Rīgā 2021. gada 1. decembrī (prot. Nr. 78 21. §)
21-TA-1398
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
1.
Pamatojoties uz Sporta likuma 9. panta trešās daļas 3. punktu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru", piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā (naudas balvu apmēra starpību) šādā apmērā:
1.1.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Oskaram Melbārdim par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu bobslejā četriniekiem – 55 011 euro (tai skaitā 12 325 euro nodokļu samaksai);
1.2.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Daumantam Dreiškenam par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu bobslejā četriniekiem – 55 011 euro (tai skaitā 12 325 euro nodokļu samaksai);
1.3.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Arvim Vilkastem par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu bobslejā četriniekiem – 55 011 euro (tai skaitā 12 325 euro nodokļu samaksai);
1.4.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Jānim Strengam par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto pirmo vietu bobslejā četriniekiem – 55 011 euro (tai skaitā 12 325 euro nodokļu samaksai);
1.5.
O. Melbārža, D. Dreiškena, A. Vilkastes un J. Strengas trenerim Sandim Prūsim – 55 011 euro (tai skaitā 12 325 euro nodokļu samaksai);
1.6.
 O. Melbārža, D. Dreiškena, A. Vilkastes un J. Strengas trenerim Jānim Ozolam – 27 293 euro (tai skaitā 5 950 euro nodokļu samaksai);
1.7.
O. Melbārža, D. Dreiškena, A. Vilkastes un J. Strengas trenerim Olafam Kļaviņam – 8 445 euro (tai skaitā 1 615 euro nodokļu samaksai);
1.8.
 O. Melbārža, D. Dreiškena, A. Vilkastes un J. Strengas trenerim Valdim  Obulderam – 2 901 euro (tai skaitā 340 euro nodokļu samaksai);
1.9.
O. Melbārža, D. Dreiškena, A. Vilkastes un J. Strengas mehāniķim Viesturam Pērkonam – 8 445 euro (tai skaitā 1 615 euro nodokļu samaksai);
1.10.
O. Melbārža, D. Dreiškena, A. Vilkastes un J. Strengas ārstam Jānim Kaupem – 6 253 euro (tai skaitā 1 111 euro nodokļu samaksai);
1.11.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam O. Melbārdim par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu bobslejā divniekiem – 31 932 euro ( tai skaitā 7 344 euro nodokļu samaksai);
1.12.
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam D. Dreiškenam par XXII Ziemas Olimpiskajās spēlēs izcīnīto trešo vietu bobslejā divniekiem – 31 932 euro ( tai skaitā 7 344 euro nodokļu samaksai);
1.13.
sportistu O. Melbārža un D. Dreiškena trenerim S. Prūsim – 15 966 euro  (tai skaitā 3 672 euro nodokļu samaksai);
1.14.
sportistu O. Melbārža un D. Dreiškena trenerim J. Ozolam – 7 983 euro (tai skaitā 1 836 euro nodokļu samaksai);
1.15.
sportistu O. Melbārža un D. Dreiškena trenerim O. Kļaviņam – 2 555 euro (tai skaitā 588 euro nodokļu samaksai);
1.16.
sportistu O. Melbārža un D. Dreiškena trenerim V. Obulderam – 957 euro (tai skaitā 220 euro nodokļu samaksai);
1.17.
sportistu O. Melbārža un D. Dreiškena mehāniķim V. Pērkonam – 2 555 euro (tai skaitā 588 euro nodokļu samaksai);
1.18.
sportistu O. Melbārža un D. Dreiškena ārstam J. Kaupem – 1 916 euro (tai skaitā  441 euro nodokļu samaksai);
1.19.
Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Artūram Plēsniekam par Londonas Olimpiskajās spēlēs  izcīnīto piekto vietu – 20 992 euro (tai skaitā 4 828 euro nodokļu samaksai);
1.20.
sportista A. Plēsnieka trenerim Eduardam Andruškevičam – 10 312 euro (tai skaitā 2 372 euro nodokļu samaksai).
2.
Lai nodrošinātu šā rīkojuma 1. punktā minēto naudas balvu izmaksu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 455 492 euro (tai skaitā 101 489 euro nodokļu samaksai).
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns