Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 328
Rīgā 2022. gada 31. maijā (prot. Nr. 29 35. §)
22-TA-1577
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25.panta 19.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124., 168. nr.; 2017, 45., 88. nr.; 2020, 26., 87. nr.; 2021, 39., 96. nr.; 2022, 64. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ ārlietu ministrs E. Rinkēvičs
Zemkopības ministrs K. Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 31. maija
noteikumiem Nr.
328

"2. pielikums

Ministru kabineta

2015. gada 9. jūnija

noteikumiem Nr. 291


Biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur mājputnus un nebrīvē turētus putnus


1. Novietnē aizliegts ienest savvaļas putnu līķus, savvaļas putnu līķu daļas vai jebkuru citu inficētu materiālu vai priekšmetu, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.

2. Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai nepiederošas personas nepiekļūst mājputnu un nebrīvē turētu putnu novietnēm.

3. Ja ir aizdomas par mājputnu un nebrīvē turētu putnu saslimšanu (piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota vairāku mājputnu un nebrīvē turētu putnu vienlaicīga nobeigšanās, akūta asiņaina diareja, smakšana, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes, dējējputniem krasi samazinās dējība), dzīvnieku īpašnieks nekavējoties ziņo praktizējošam veterinārārstam vai dienesta teritoriālajai struktūrvienībai. 

4. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs mājputnu un nebrīvē turētu putnu barošanu un dzirdināšanu organizē novietnē vai norobežotā teritorijā, lai nepieļautu savvaļas putnu piekļūšanu.

 

5. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka mājputnu un nebrīvē turētu putnu barības un pakaišu uzglabāšanas vietai nevar piekļūt savvaļas putni.

 

6. Aizliegts mājputnus un nebrīvē turētus ūdensputnus izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs."