MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-973
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ekonomikas ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.