MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-574
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija iesniegs Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas palielināšanai 2023. gadā un bāzes izdevumu precizēšanai 2024. gadam un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu papildu pamatbudžeta ieņēmumu no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumiem un attiecīgu izdevumu palielinājumu 2023. gadā par 5 980 euro un 2024. gadā un turpmāk ik gadu par 23 921 euro Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”.