MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2950
Rīkojuma projekts "Par koledžas "Rīgas Celtniecības koledža" nosaukumu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.