Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 904
Rīgā 2021. gada 1. decembrī (prot. Nr. 78 46. §)
21-TA-1406
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) finansējumu 397 211 euro apmērā papildus ierīkoto gultu aprīkošanai un atbilstošu medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, kā arī skābekļa pievades vai izveides sistēmu uzlabošanai, tai skaitā:
1.1.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs" finansējumu 1 247 euro apmērā;
1.2.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" finansējumu 125 120 euro apmērā;
1.3.
akciju sabiedrībai "Latvijas Jūras medicīnas centrs" finansējumu 32 110 euro apmērā; 
1.4.
Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1. slimnīca" finansējumu 108 446 euro apmērā; 
1.5.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" finansējumu 11 000 euro apmērā;
1.6.
Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams" finansējumu 119 288 euro apmērā.
2.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
5.
Šā rīkojuma 1. punktā minētās iekārtas paredzētas slimnīcu kapacitātes palielināšanai, un tās tiek iegādātas valsts īpašumā un nodotas slimnīcām bezatlīdzības lietošanā. Veselības ministrijai izvērtēt iekārtu faktisko noslodzi divu gadu periodā un atbilstību slimnīcas līmenim un lemt par iekārtu nodošanu citām slimnīcām atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Veselības ministrs D. Pavļuts