Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 761
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 23. §)
22-TA-2990
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu prēmēšanu
1.
Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 42. pantu atbalstīt apropriācijas palielināšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem programmā 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs" 34 839 euro apmērā prēmiju izmaksai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, kuru tiešas darbības rezultātā novērsta būtiska noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un tādējādi ir palielinājušies valsts budžeta ieņēmumi.
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par  apropriācijas palielināšanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas palielināšanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas palielināšanu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs J. Reirs