MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-511
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
 

 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.