Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 41
Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 12. §)
21-TA-751
Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
4. panta 16. punktu
1.
Noteikumi nosaka 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.
2.
Mācību gads sākas 2022. gada 1. septembrī.
3.
1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2023. gada 31. maijā.
4.
9. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2023. gada 14. jūnijā.
5.
12. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2023. gada 21. jūnijā.
6.
Mācību gadā ir divi semestri:
6.1.
pirmais semestris ilgst no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 23. decembrim;
6.2.
otrais semestris ilgst:
6.2.1.
1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 31. maijam;
6.2.2.
9. klases izglītojamiem – no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 14. jūnijam;
6.2.3.
12. klases izglītojamiem – no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 21. jūnijam.
7.
 Izglītojamiem ir šādi brīvdienu laiki:
7.1.
rudens brīvdienas – no 2022. gada 24. oktobra līdz 2022. gada 28. oktobrim;
7.2.
ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim;
7.3.
pavasara brīvdienas – no 2023. gada 13. marta līdz 2023. gada 17. martam;
7.4.
vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam.
8.
Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.
9.
Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece