Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 306
Rīgā 2023. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 41. §)
23-TA-975
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.1 panta pirmo daļu atļaut Zemkopības ministrijai (Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai) nodot Ukrainai (Ukrainas Nacionālajai policijai, Ukrainas Aizsardzības ministrijai un Ukrainas Nacionālās Gvardes uzdevumu vienībai) bez atlīdzības šādu valsts kustamo mantu ar kopējo bilances vērtību 0,00 euro:
1.1.
divus transportlīdzekļus Ford Ranger;
1.2.
vienu transportlīdzekli VW Sharan;
1.3.
vienu transportlīdzekli Subaru Forester;
1.4.
vienu transportlīdzekli Mercedes Benz Sprinter;
1.5.
vienu transportlīdzekli Mercedes Benz E240;
1.6.
vienu transportlīdzekli Volvo S80;
1.7.
vienu transportlīdzekli Škoda Octavia.
2.
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumiem Nr. 618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā" sagatavot un parakstīt nodošanas un pieņemšanas aktu par šā rīkojuma 1. punktā minēto transportlīdzekļu nodošanu Ukrainas valdības institūcijām, neslēdzot rakstisku līgumu. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras direktoram apstiprināt parakstīto nodošanas un pieņemšanas aktu.
3.
Lai šā rīkojuma 1. punktā minētos transportlīdzekļus nodotu bez atlīdzības, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai sadarboties ar fondu "Entrepreneurs for Peace" (reģistrācijas numurs 40008315882), kas nodrošinās to nogādāšanu Ukrainā un nodošanu Ukrainas valdības institūcijām, kā arī īstenos visas nepieciešamās darbības un segs visus ar transportēšanu saistītos izdevumus.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ iekšlietu ministrs M. Kučinskis