MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-700
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
 "
1.Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.