Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 832
Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 14. §)
21-TA-444
Par valsts nekustamā īpašuma "Meža Bliešķi" Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
 
1.
Finanšu ministrijai nodot Zemkopības ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu "Meža Bliešķi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6656 002 0078) – zemes vienību 9,1 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6656 002 0080) un zemes vienību 6,5 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums  6656 002 0081) – Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
 
2.
Zemkopības ministrijai pārņemt valdījumā no Finanšu ministrijas šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.
 
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs