Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Ministru kabineta noteikumi Nr. 560
Rīgā 2022. gada 6. septembrī (prot. Nr. 44 38. §)
22-TA-2359
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta trešo un 3.1 daļu un Izglītības likuma 14.panta 23.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 138. nr.; 2005, 23. nr.; 2006, 58., 208. nr.; 2007, 161. nr.; 2009, 107., 205. nr.; 2011, 71., 128. nr.; 2012, 197. nr.; 2013, 228. nr.; 2016, 19. nr.; 2017, 243. nr.; 2020, 41., 163A., 200. nr.; 2021, 13., 163., 174. nr.; 2022, 8. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 30.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.13. atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
30.13.1. Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kurā vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), vai pašam studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā reģistrēti ar statusu "aktīvs"; minēto bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem personai ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības);
30.13.2. studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai bija reģistrēts Fizisko personu reģistrā kā bārenis (Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts studējošā vecāku miršanas fakts) vai bez vecāku apgādības palicis bērns (Fizisko personu reģistrā nav norādīti vecāki vai ir reģistrētas ziņas par vecāku aizgādības tiesību pārtraukšanu vai vecāku aizgādības tiesību atņemšanu, kas bija spēkā līdz studējošā 18 gadu vecuma sasniegšanai);
30.13.3. studējošais ir persona ar I vai II invaliditātes grupu;".
2.
Izteikt 30.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.14. vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošajam nav uzturlīdzekļu parādu, izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmuma gadījumu (kritērijs attiecas uz studējošiem, kas piesakās saskaņā ar šo noteikumu 30.13.1. apakšpunktu);".
3.
Izteikt 30.52. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.52. Latvijas Goda ģimenes apliecības vai invaliditātes apliecības (turpmāk – apliecība) numuru, ja studējošajam tāda ir izsniegta;".
4.
Izteikt 30.53. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.53. personas kodu vismaz vienam studējošā vecākam vai vismaz vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošā, kurš līdz pilngadības sasniegšanai ir bijis aizbildnībā vai audžuģimenē, tā aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka personas kodu (attiecināms uz studējošajiem, kas piesakās saskaņā ar šo noteikumu 30.13.1. apakšpunktu);".
5.
Izteikt 30.57. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.57. studējošā bērnu personas kodus, ja studējošajam ir trīs bērni vai vairāk;".
6.
Izteikt 30.62. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.62. tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra saņem un saglabā pazīmi par studējošā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu 30.13.1. un 30.13.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;".
7.
Papildināt ar 30.65. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.65. tiešsaistes režīmā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas saņem un saglabā pazīmi par studējošā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu 30.1 3.3. apakšpunktā minētajiem  kritērijiem."
8.
Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:
"40. Šo noteikumu 30.1 3.1. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un aktualizēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds. Ar 2023. gada 1. janvāri šo noteikumu 30.1 3.1. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un sniegšanu Valsts izglītības informācijas sistēmai tiešsaistes režīmā nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde."
9.
Papildināt ar 40.1 punktu šādā redakcijā:
"40.1 Šo noteikumu 30.1 3.2. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un aktualizēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2023. gada 31. augustam nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds. Ar 2023. gada 1. septembri šo noteikumu 30.1 3.2. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Fizisko personu reģistrā un sniegšanu Valsts izglītības informācijas sistēmai tiešsaistes režīmā nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde."
10.
Papildināt ar 40.2 punktu šādā redakcijā:
"40.2 Šo noteikumu 30.1 3.3. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas uzturētajā  Invaliditātes informatīvajā sistēmā un aktualizēšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošina Sabiedrības integrācijas fonds. Ar 2023. gada 1. janvāri šo noteikumu 30.1 3.3. apakšpunktā minētās informācijas sniegšanu Valsts izglītības informācijas sistēmai tiešsaistes režīmā nodrošina Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece