Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 851
Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 30. §)
21-TA-840
Par Latvijas Republikas delegāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē un ar to saistītajā sanāksmē Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos
1.
Lai nodrošinātu Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē, kas norisināsies Ženēvā (Šveicē) no 2021. gada 30. novembra līdz 3. decembrim, un ar to saistītajā sanāksmē Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos, kas norisināsies Ženēvā (Šveicē) 2021. gada 29. novembrī, izveidot Latvijas Republikas delegāciju šādā sastāvā:
1.1.
Z. Kalniņa-Lukaševica – Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre (delegācijas vadītāja);
1.2.
B. Hasans – Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ANO Ženēvā, Latvijas Republikas pārstāvis Pasaules Tirdzniecības organizācijā (delegācijas vadītāja vietnieks);
1.3.
I. Berķe – Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un investīciju nodaļas vadītāja, departamenta direktora vietniece;
1.4.
R. Danelsons – Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ženēvā padomnieks;
1.5.
K. Stabiņš – Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un investīciju nodaļas trešais sekretārs;
1.6.
A. Stahovskis – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks;
1.7.
J. Štālmeistars – Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītājs;
1.8.
Z. Zilgalvis – Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta direktors.
2.
Izdevumus, kas saistīti ar dalību šā rīkojuma 1. punktā minētajā konferencē un ar to saistītajā sanāksmē, segt no tās ministrijas budžeta līdzekļiem, kuru pārstāv attiecīgais delegācijas loceklis.
 
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs