MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-1707
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas finanšu tehnoloģiju sektora attīstības stratēģiju"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Finanšu ministrija koordinē informatīvajā ziņojumā noteikto uzdevumu izpildi.