Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 779
Rīgā 2021. gada 30. novembrī (prot. Nr. 78 14. §)
21-TA-17
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 174. nr.; 2017, 164. nr.; 2020, 31. nr.; 2021, 70. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
"5.1 Pasākuma kopējās izmaksās var iekļaut neattiecināmās izmaksas, nepārsniedzot 381 115 euro, kuras finansē no valsts budžeta līdzekļiem."
2.
Papildināt ar 32.1 punktu šādā redakcijā:
"32.1 Neattiecināmās izmaksas plāno šo noteikumu 24.2.1. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai, un tām piemēro tos pašus principus, kas noteikti šo noteikumu 31.1 punktā minētajā vienas vienības izmaksu metodikā pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksām, un šo noteikumu 30. punktā noteikto netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no pedagoģiskā personāla atlīdzības izmaksām."
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns