MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-822
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu J.Martukānam"
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.