MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3084
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai""
1.
Pieņemt iesniegto Noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo un ceturto daļu, mēneša laikā pēc iesniegtā Noteikumu projekta izskatīšanas Ministru kabineta sēdē, akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" izstrādāt un Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizēto Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai" rādītāju novērtējumu atbilstoši Noteikumu projektā veiktajām izmaiņām.