MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-3184
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, ka likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" 2024. gadā ietaupītais finansējums 140 000 euro apmērā tiks novirzīts Krāslavas novada pašvaldībai, lai izpildītu 2005. gada 19. jūlija Krāslavas novada domes un sabiedrības "Wspolnota Polska" starpā noslēgtā līguma Nr. 1.1-18/2005/74s saistības līdz izglītības iestādes slēgšanai 2024. gadā, un nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesa īstenošanu 2023./2024. mācību gadā.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2024. gada 31. maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par atlikušo Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 09.23.00 "Valsts ilgtermiņa saistības sportā - dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) - valsts galvoto aizdevumu atmaksai" 2024. gadā ietaupītā finansējuma novirzīšanu prioritāriem izdevumiem.