Rīkojuma projekts

22-TA-3334
Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku" pases apstiprināšanu
1.
Apstiprināt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku" (turpmāk – projekts) pasi (pielikums) un projekta izmaksas 2 352 000 euro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa, kā arī projekta izmaksas 444 528 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa segšanai no valsts budžeta.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzaicināt projekta iesniedzēju – Zemkopības ministriju – iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.3.1.i. investīcijas "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" ietvaros.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[22-TA-3334 Dt]
rīkojumam Nr.
[22-TA-3334 Nr]
2.1.3.1.i. investīcijas projekta  "Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku" pase