MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-691
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.