MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-1
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.