MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-824
Informatīvais ziņojums“Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam”
1.
Pieņemt iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka attīstot telemedicīnas pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, tiks izvērtēta nepieciešamība jaunas funkcijas īstenošanai veidot papildu amata vietas Veselības inspekcijā, kurām būs nepieciešams valsts budžeta finansējums.  
3.
Pieņemt zināšanai, ka tiks izvērtētā nepieciešamība izveidot atsevišķu struktūrvienību Nacionālajā veselības dienestā, kas nodarbotos ar digitālās veselības infrastruktūras pārvaldību. Papildus nepieciešamo amata vietu finansēšanai būs nepieciešami valsts budžeta līdzekļi, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības fondu finansējums paredzēts uz noteiktu laiku, bet vajadzība pēc informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas speciālistiem saglabāsies arī pēc noteiktā laika.